• SMPIT AL-FITYAN KUBU RAYA
  • Sholeh, Cerdas, Kreatif, dan Mandiri
KUTIPAN
  • "...Dengan pengalaman akan bertambah ilmu pengetahuannya, dengan berdzikir menyebabkan bertambah rasa cinta dan dengan berfikir akan menambah rasa taqwa kepada Allah...". Hatim
  • "...Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri....". Nabi Muhammad SAW